Bokdata
CRM &  Produktion

Nu utvecklar vi  framtidens produktionssystem för bokförlag

Vi utvecklar ett nytt system för planering och kundhantering

Bokdata  CRM och Produktion är tänkt att vara navet i ert arbete med produktion av böcker. Härifrån arbetar du med planering av din utgivning, med budget och utfall. Ni skapar avtal direkt från systemet och lägger in de rättigheter ni köper. Utgåvornas metadata publiceras till önskade kanaler och all försäljning läses in automatiskt när boken ges ut.

Publicera metadata till alla kanaler från ett ställe

Många av våra kunder behöver arbeta i en handfull olika system för att hantera sin metadata. Vi arbetar nu med att ta fram ett nytt system där informationen ska flöda sömlöst mellan alla parter.

Kalkyl, budget och utfall

Laborera med siffror och se vad som krävs för att din utgivning ska bli lönsam. Använd underlaget för produktionen och följ upp alla intäkter och kostnader för att se hur det går. Vi läser automatiskt in både intäkter och utgifter från bokföring och försäljningskanaler.