Bokdata Metadata

Hämta, skapa och publicera metata om dina artiklar, direkt från Bokdata

Metadata

Ni kan enkelt ange vilken information och vilka parametrar som ska gälla för era böcker, i Bokdatas Metadata. Information som författare, format språk och mycket mer, men även omslagsbilder och övrig kompletterande information. Vi följer branschens standard för metadata. Data för förlag som har Speed som distributör skickas dagligen vidare till Bokinfo, vilket gör att ni bara behöver ange informationen en gång, på ett ställe. Inom kort hoppas vi kunna ha liknande upplägg även för er som använder andra distributörer.