Bokdata
Royalty & Rights

Komplett royaltyhantering, från signerat avtal till färdig redovisning, utbetald royalty och redovisning till Skatteverket

Thanks for signing up. Please check your email.
Oops! Something went wrong.

Gör en komplex process enkel

Att sköta sin royalty i Bokdata går lätt och smidigt. Systemet hanterar både enkla avtal, och mer komplicerade specialfall. Flera författare, olika format, redovisningsperioder, royaltystegar, garantihonorar och beräkningsmodeller, hanteras enkelt.

Ni anger vilka villkor som ska gälla för avtalet med författaren, och systemet beräknar royaltyn. Resultatet sammanställs på ett tydligt och informativt sätt i form av en royaltyredovisning.  

Gör redovisningar och utbetalningar när du vill

När du skapar en royaltykörning väljer du lätt vilka avtal du vill redovisa. Men om du vill kan du hantera avtal manuellt på sidan om de vanliga perioderna.

Redovisa flera individuella avtal på samma verk

Ett verk med flera förmånstagare redovisas enkelt tillsammans utan att behöva lägga upp samma uppgifter flera gånger.

Kom igång

Smarta funktioner för att analysera din försäljning

Vårt royaltysystem är fullt av smarta funktioner som spar tid och pengar, men framförallt ser till att siffrorna blir rätt.

Vinstdelning

Bokdata Royalty Management har fullt stöd för avtal med vinstdelning och kan importera kostnader direkt från ert ekonomisystem.

Förutsägbart flöde

Genom att använda Bokdata minimerar ni personberoenden och att information eller försäljning tappas bort.

Utbetalningar

Självklart går det även att använda Bokdata för att betala ut royaltyn, oavsett om utbetalningarna sker manuellt, via betalfil, eller på annat sätt.

Attestflöde

Det går även att använda arbetsflöden med granskning och attest innan redovisningen godkänns .

Med automatiska funktioner för import, granskning och beräkning spar du massor av tid.